CO POTŘEBUJE ČESKÁ RODINA,
ABY BYLA ZDRAVÁ?

"POZITIVNÍ" KONFERENCE
K 45. JUBILEU VZNIKU PORADNY PRO RODINU OLOMOUC
A ZAHÁJENÍ SYSTEMATICKÉHO ODBORNÉHO RODINNÉHO A VZTAHOVÉHO PORADENSTVÍ V OLOMOUCKÉM REGIONU

Vážení přátelé, děkujeme!

Děkujeme Vám za bohatou účast.
Děkujeme za velký zájem a za projevenou podporu zdravě normální české rodině!
Děkujeme všem, co navařili a napekli ty spousty dobrot, co nám provoněly konferenci domácí předadventní atmosférou .
Děkujeme skvělým hostům!

Konferenci beze vší skromnosti považujeme za úspěšnou!
To, jak jste ji sami hodnotili, si můžete přečíst ve zprávě o konferenci na odkaze níže.

  Zpráva o konferenci PRO ZDRAVOU RODINU 2017 ke stažení.

O naší konferenci

a tak trochu i o nás…

Před 45 lety byla založena Poradna pro rodinu Olomouc, tehdy hlavně jako klasická manželská poradna, jako první v regionu. Těch 45 let lidé z poradny nabízejí svou podporu, svou odbornost a empatii jiným lidem. Lidem, kterým se hroutí vztahy, rodina, život i svět. Jsou to tisíce příběhů, které nejsou právě plné štěstí a radosti. Tisíce příběhů o poškozeném zdraví našich vztahů, rodin i celé společnosti.

Po 45 let  právě proto ctíme dvě základní zásady:
  1. Tyto příběhy o nezdraví a neštěstí v rodinách vnímáme jako vysoce intimní. Dotýkáme se jich s citem a diskrétností. Bez povyku a mediální hysterie a strašení.  Rodina patří sama sobě a hlavně své budoucnosti.
  2. Právě proto, že jsme s bolestí a trápením v kontaktu denně, moc dobře víme, že nesmíme propadnout iluzi profesního tunelu. Nesmíme uvěřit, že když máme v poradnách plno, že jsou dnes nezdravé rodiny a vztahy něco „normálního“. Že když jsou patologií a deviací plná mnohá média, že to je skutečná „norma“, majorita.
A proto jsme naši konferenci věnovali tématům pozitivním. Podpořili jsme to, co je pro rodinu zdravě „normální“. Nevěnovali jsme nadbytečnou pozornost excesům, patologiím a minoritním problémům. Mají dle nás pozornosti až až. Byli jsme tu společně

PRO ZDRAVOU RODINU

 

Co potřebuje RODINA, současná česká rodina, aby byla zdravá?

Na rodinu můžeme nahlížet všelijak. Třeba jako na zdroj mnohých patologií, jak individuálních, tak společenských. Inu, každému, jak libo. My však chceme vnímat rodinu jak jedinečný vesmír s vlastní „fyzikou“ vztahů, s vlastními pravidly přítažlivosti, s vlastním příběhem vzniku a života. Chceme rodinu vnímat právě jako zdroj života. Jako zdroj naší budoucnosti.


Věříme, že většina rodin je zdravých!

Co potřebují DNEŠNÍ děti, aby byly zdravé?

I na děti lze koukat různě. Třeba tak, že někdo vnímá dnešní děti jako výrazně jiné, než děti dřívější. Že kvůli tomu či onomu dnešní děti potřebují výrazně jiný přístup, než děti předcházejících generací, předcházejících staletí a tisíciletí. A tak máme víc odborníků na děti, víc moudrých webů… a víc „diagnóz“. Někdo jiný zase vidí děti stále stejné. Jako bytosti, které jsou darem i zázrakem, které jsou plné života, ale ne zcela naplněné ve svých potřebách. A to vše vnímá jako normální.


Věříme, že většina dětí je zdravá!

Co potřebují dnešní RODIČE, aby byli zdraví rodiče zdravých dětí?

Děti jsou středobodem mnohých diskusí, je na ně upřena pozornost rodičů, učitelů, psychologů, sociálních pracovníků a dalších odborníků a občas i politiků. Máme však za to, že kdyby byla dostatečná pozornost věnována podpoře zdravých a zdravě sebevědomých, limity respektujících a láskyplných rodičů, nebylo by třeba věnovat dětem tolik odborné péče. Tak, jak děti nepotřebují ani tak dotykový mobil, jako dotyk rodiče,  tak jako nepotřebují ani tak pochopení odborníka, jako spíše empatii mámy a táty, tak i rodičové potřebují a po právu zasluhují náš respekt a laskavou podporu.


Věříme, že většina rodičů je zdravých!

Komu byla naše konference určena?

Uvítali jsme sto účastníků, kteří se odborně, profesně a aktivně 

zajímají o podporu zdravé rodiny!

Takový byl náš program

Co se týká témat sdělení našich hostů, udělali jsme to jednoduše. Každého z našich hostů jsme totiž požádali o to samé. O vyjádření k této otázce:
„CO POTŘEBUJE SOUČASNÁ ČESKÁ RODINA, ABY BYLA ZDRAVÁ?“

A naši vzácní hosté to vzali každý po svém. A to bylo moc fajn. Protože to bylo pestré, poutavé a obohacující.
Program konference – webová stránkaProgram konference – PDF

Mgr. Dalibor Horák


náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Pan náměstek ve svém příspěvku vyzdvihl nezastupitelnost rodiny, kterou pojmul v historickém kontextu. Zmínil současné trendy, ohrožující tradiční model funkční rodiny a podpořil všechny odborníky, kteří se podporou zdravé rodiny zabývají.

PhDr. Agnesa Mrázková


psycholožka, manželská a rodinná poradkyně a terapeutka, zakladatelka Poradny pro rodinu Olomouc

Dr. Mrázková neformálním, poutavým způsobem vtáhla účastníky do období vzniku systému rodinných poraden, které měly od počátku štěstí na osvícené osobnosti a velkou míru svobody navzdory tehdejší době.  Dr. Mrázková na závěr zdůraznila, že podle své padesátileté zkušenosti práce s rodinou považuje za základ jejího zdraví zralost a odpovědnost rodičů, kterou je třeba podporovat.

Mgr. Pavel Podivínský


vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, Krajský úřad Olomouckého kraje

Příspěvek pana kolegy Podivínského byl obsáhlým přehledem bohatých aktivit Olomouckého kraje zaměřených na podporu rodiny.

Mgr. Simona Dohnalová


ředitelka Střediska sociální prevence Olomouc

Pané ředitelka Střediska sociální prevence, p. o., pod kterou Poradny pro rodinu Olomouckého kraje spadají, představila účastníkům svou organizaci a její nabídku provázaných služeb podpory rodině, které pokrývají celý Olomoucký kraj. Paní ředitelka vyzdvihla to, že se poradny pro rodinu dokázaly opakovaně adaptoval na nelehké změny a ocenila tým pracovníků poraden a Střediska. Považuje je z velké části za “srdcaře”.

PhDr. Jaroslav Šturma


dětský psycholog a soudní znalec

Příspěvek pana doktora se otevřeně přihlásil k “matějčkovské” tradici, zdůraznil paradoxnost dnešního trendu, kdy přes velkou míru svobody a stability, materiálního zajištění a technického ulehčení péče o domácnost zažívá stále méně dětí bezpečné citové přilnutí. Přesto v pozitivním duchu konference projevil optimismus a víru v to, že česká rodina nevyčerpala svůj potenciál, jen je potřeba akcentovat zdravé, posilující a růstové věci, nejen excesy a mediálně vděčné problémy.

MUDr. Lumír Kantor, PhD.


neonatolog a senátor

Dopolední část zakončil pan senátor velmi silným, emocí se výrazně dotýkajícím příspěvkem, který nazval “Dva konce… zrození a umírání”. Jeho příspěvek se věnoval jedinečnému významu “bytí s rodinou” jak v okamžicích narození a to i narození komplikovaného, předčasného, tak i v okamžicích umírání. Včetně umírání maličkých. Nestává se často, aby na odborné, pozitivně zaměřené konferenci velká část publika plakala. Přes všechny ty bolavé emoce vnímáme poselství příspěvku pana senátora jako velmi pozitivní a přínosné.

doc. PhDr. Irena Sobotková, CsC.


rodinná a vývojová psycholožka

Resilienci nám paní docentka představila jako specifickou rodinnou odolnost s růstovým potenciálem, kterou je důležité podporovat a zejména preventivní péčí předbíhat její oslabení. Za velmi důležité sdělení považujeme zmínku paní doktorky, že na posilování resilience se podílejí i zvládnuté krize a nepříjemné chvíle, kde se dokáže projevit léčivá síla rodinné soudržnosti a vzájemných respektujících a láskyplných vztahů.

PhDr. Václav Mertin


pedagogický psycholog

Pan doktor Mertin poukázal na nezdravé dopady zaměňování práv rodičů se skutečnými potřebami dětí. Projevil odborností i zkušeností podpořenou skepsi k tendenci řešit problémy plošnými opatřeními, vyzval přítomné k preferenci individuálního přístupu a zejména k porozumění tomu, co skutečně děti potřebují.

Mgr. Darina Skokanová


prezidentka Asociace manželských a rodinných poradců ČR

Paní prezidentka účastníkům věnovala svá doporučení: Hledat dobrá řešení, i když se nedaří. Stát za svými dětmi. Respektovat vlastní chyby. Přát lidem takovou rodinu, kterou si sami přejí a další. Své poselství podtrhla promítnutím starého, leč vtipného a aktuálního krátkého filmu s příklady sice dobře míněné, ale přesto devastující výchovy.

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.


soudkyně Ústavního soudu

Bylo nám ctí, že si soudkyně ústavního soudu, paní JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., našla čas a přijela přímo od zasedání ústavního soudu v Brně sdělit našim účastníkům své představy a vztahu státu a práva k rodině. Velmi pozitivně zapůsobil její důraz na posílení a respektování míry svobody rodičů v rámci výchovy dětí. Stát by měl zasahovat v případě patologií rychle a rázně, ale tam, kde rodina funguje, by měl chodit po špičkách a dopřát rodičům i dětem v rámci výchovy svobodu i s jistou mírou rizika.

RNDr. Josef Tesařík


ředitel Moravské vysoké školy Olomouc
generální ředitel TESCOSW

Pan doktor použil svůj vlastní životní i rodinný příběh jako ilustraci významu přirozeného propojení rodiny a světa práce. Projevil se jako zastánce nejen rodinných firem, ale i jako podporovatel budování pevného a bezpečného domova. Tzn. rodina a práce si mají být blízko a plody práce mají zůstávat také na místě, kde vznikají a kde rodina žije. Tak se podporuje domov, komunita, místní společenství. Ve věcném, podnikatelsky a chlapsky rázném a stručném příspěvku Dr. Tesaříka zaznělo velké ocenění ženám, které podle něj častěji lépe než muži dokáží skloubit svou péči o rodinu a péči o firmu. On sám na nich svůj střední management, pilíř každé firmy, staví a rád.

Mgr. David Kryštof, PhD., ACC.


specialista rozvoje

Workshopu se zúčastnilo 17 účastníků, což se ukázalo jako optimální počet. Většina účastníků workshopu vyjádřila přání větší časové dotace a evidujeme velký zájem o pořádání více workshopů s ukázky dobré praxe v oblasti podpory rodině.

Kdy se to událo?

V úterý 28. listopadu 2017.

Začali jsme přesně v 9h a končili v 16:30.

A většina účastníků vydržela až do konce. Díky za to!

Kde se to událo?

Velký zasedací sál

Magistrátu města Olomouce

Hynaisova 10, 779 00 Olomouc

Odkaz na mapy GoogleOdkaz na Mapy.cz

Záštitu nad konferencí převzali

hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk a primátor statutárního města Olomouce, doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph. D.

Konference je také díky našemu zřizovateli Olomouckému kraji a podpoře Statutárního města Olomouce zdarma! 

Odbornou záštitu poskytla Českomoravská psychologická společnost.

Významný partner konference

PORTÁL…

…brána ke zdravé rodině.

Nakladatelství PORTÁL vnímáme jako hegemona v oblasti publikování odborné i populární literatury, která se věnuje podpoře zdravé rodiny.

Portál potěšil účastníky milým dárkem, kterým byla 20% sleva při koupi knih na konferenci.

Kontaktujte nás

Telefon na organizátory: 731 447 451 (Poradna pro rodinu Olomouc) | e-mail: konference@prozdravourodinu.eu